Skip to content

Strumień wapnia i dysfunkcja śródbłonka w ostrym uszkodzeniu płuc: cel stymulujący terapię

1 miesiąc ago

457 words

Cząsteczki cząsteczkowe związane z patogenem bakteryjnym (PAMP), takie jak LPS, aktywują śródbłonek i mogą prowadzić do urazu płucnego, ale szlaki sygnałowe pośredniczące w uszkodzeniu śródbłonka pozostają niepełne. W ostatnim wydaniu JCI, Gandhirajan i in. zidentyfikować STIM1, czujnik wapnia ER, jako kluczowe ogniwo między wywołanymi LPS ROS, oscylacjami wapnia i dysfunkcją komórek śródbłonka (EC). Ponadto informują, że BTP2, inhibitor kanałów wapniowych, łagodzi uszkodzenie płuc. Badanie to identyfikuje nową ścieżkę sygnałową śródbłonka, która może być przyszłym celem leczenia uszkodzenia płuc. Podczas infekcji krążące produkty bakteryjne i endogenne cytokiny pobudzają śródbłonek, uruchamiając kaskadę aktywacji naczyń, w tym zwiększoną ekspresję cząsteczek adhezyjnych naczyń i regionalny wzrost przepuszczalności śródbłonka. Ta odpowiedź, będąca wynikiem tysiącleci działań wojennych między ssakami i drobnoustrojami, jest korzystna podczas infekcji podzielonych na przedziały, takich jak tkanki miękkie i zapalenie płuc. Zmiany w przyczepności i przepuszczalności naczyń umożliwiają neutrofilom i monocytom przenikanie do zainfekowanych tkanek, gdzie łączą się i zabijają patogeny. Jednak podobne reakcje fizjologiczne w podatnych na uszkodzenia łóżkach naczyniowych, takich jak sieci naczyń włosowatych płuc i nerek, mogą prowadzić do niewydolności wielonarządowej u pacjentów w stanie krytycznym. Osiągnięcie lepszego zrozumienia sygnałów, które regulują integralność naczyń podczas obrony gospodarza i uszkodzenia narządów byłoby ważnym krokiem w zmniejszaniu uszkodzeń naczyń podczas ludzkiej sepsy. Śródbłonek podczas sepsy i urazu płuc Głównym przedmiotem ostatnich badań jest funkcja TLR4 w śródbłonku naczyniowym, gdzie poprzez interakcję z LPS odgrywa kluczową rolę zarówno jako obrońca, jak i protagonista podczas sepsy i niewydolności wielonarządowej. Myszy, które eksprymują TLR4 wyłącznie na EC, mogą wykrywać i usuwać śródotrzewnowe zakażenia E. coli tak szybko, jak ich odpowiedniki typu dzikiego (1). Tak więc śródbłonek, bez pomocy komórek immunologicznych wyrażających TLR4, może wykrywać i eliminować infekcje wewnątrznaczyniowe. Oprócz roli w nadzorze immunologicznym i aktywacji szlaki sygnalizacyjne poniżej śródbłonkowego TLR4 są krytyczne dla patogenezy uszkodzenia narządu, jak zilustrowano modelem mysim, w którym I-B oporna na degradację forma, cytoplazmatyczny inhibitor NF. – B, jest wyrażone w EC (2). Te myszy utrzymują zdolność wykrywania i oczyszczania patogenów, ale mają zmniejszone uszkodzenie narządów i poprawione przeżywanie podczas zapalenia otrzewnej wywołanego LPS lub E. coli (2, 3). Tak więc, śródbłonek jest zarówno czujnikiem zakażenia, jak i mediatorem uszkodzenia narządów septycznych
[więcej w: morfologia z rozmazem cena, rozciąganie przed bieganiem, komórki macierzyste cena zabiegu ]
[przypisy: przychodnia sienkiewicza, ostróżeczka polna, zapalenie nerwu międzyżebrowego ]