Skip to content

Strumień wapnia i dysfunkcja śródbłonka w ostrym uszkodzeniu płuc: cel stymulujący terapię cd

1 miesiąc ago

456 words

Ustalono wcześniej (6), że SOCE, w którym pośredniczy STIM1, zapewnia trwałą pozycję Ca2 + niezbędną do utrzymania zależnej od kalcyneuryny aktywacji NFAT podczas aktywacji i rozwoju komórek immunologicznych w wielu typach komórek. Ponadto wykazano wcześniej, że TLR4 aktywuje ekspresję genu NOTCH1 w komórkach śródbłonka zastawkowego (9). Jednakże nie ustalono związku pomiędzy TLR4, STIM1 i NFAT w urazie naczyń płucnych. To odkrycie otwiera wiele nowych dróg dochodzenia. Na przykład, jakie są docelowe transkrypcyjne NFAT, które regulują przepuszczalność naczyń, i czy mogą zawierać cząsteczkę adhezyjną ICAM-1, jak sugerowano ostatnio (10). Czy oscylacje Ca2 + pośredniczone przez STIM1 wpływają również na sygnalizację NF-kB. Czy NFAT i NF-kB współdziałają synergistycznie, aby wpływać na ekspresję genów. Wreszcie, autorzy donosili, że STIM1 pośredniczy w indukowanej przez LPS apoptozie komórek płucnych (5), która może być kluczowym komponentem patofizjologii zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) u ludzi (11). Ta praca rzuca również światło na powstającą koncepcję w dziedzinie SOCE. Oligomeryzację i migrację STIM1 można modulować różnymi czynnikami komórkowymi, w tym cAMP, temperaturą i ROS. W ten sposób STIM1 działa jako stacja przekaźnikowa dla przesłuchu krzyżowego pomiędzy tymi różnymi ścieżkami transdukcji sygnału. Wcześniejsze badania tej grupy wykazały, że stres oksydacyjny może indukować wejście Ca2 + za pośrednictwem STIM1 za pośrednictwem kanałów Orai związanych z błoną komórkową (12). Stres oksydacyjny może indukować S-glutationylację reszt cysteiny w domenie luminalnej STIM1. Poprzez wyczuwanie stresu oksydacyjnego, STIM1 działa jako detektor koincydencji, aby aktywować SOCE i zmienić mitochondrialny metabolizm oksydacyjny. W niniejszej pracy autorzy przedłużyli te odkrycia, identyfikując oksydazę TLR4 i NADPH (NOX2) jako kluczowe elementy tego szlaku (5). Sygnalizacja LPS / TLR4 może aktywować NOX2, a tym samym podnosić stres utleniacza poprzez zwiększoną produkcję ROS. Zgodnie z tym modelem, STIM1 może wyczuwać nie tylko wyczerpywanie się zapasów Ca2 +, ale także zmiany w ROS pochodzących od NOX2 poprzez S-glutationylację reszt cysteinowych. Strumień wapnia: nowy cel terapii Oprócz określenia kluczowej roli STIM1 w pośredniczeniu oscylacji wapnia i przepuszczalności naczyń po uszkodzeniu LPS, Gandhirajan i in. przetestowali terapię, która odłącza ROS za pośrednictwem TLR4 od strumienia wapnia kanału Ora1 przez blokowanie kanałów Oria1 (5). Autorzy wykorzystali BTP2, pochodzący z pirazolu inhibitor kanałów wapniowych aktywowanych uwalnianiem wapnia (CRAC), który pierwotnie opisał jako środek immunosupresyjny dla komórek T (13). BTP2 dostarczano 2 godziny po podaniu ogólnoustrojowym LPS i powodowało uderzające obniżenie strumienia wapnia w komórkach śródbłonka i gwałtowne zmniejszenie miar urazu płucnego.
[więcej w: szpital powiatowy w zawierciu, myśl jak facet 2, europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego wniosek ]
[hasła pokrewne: trosicam cena, myśl jak facet 2, amotaks dawkowanie ]