Skip to content

Rozwój greliny i podwzgórza: zbyt mało i zbyt wiele dobrego

1 tydzień ago

441 words

Ośrodki nerwowe w podwzgórzu regulują przyjmowanie pokarmu i masę ciała w odpowiedzi na hormony i inne bodźce nerwowe, a dysfunkcyjna komunikacja między mózgiem a jelitami stanowi przyczynę zaburzeń metabolicznych, w tym otyłości. W tym numerze JCI, Steculorum i współpracownicy przedstawiają dowody na to, że peptyd żołądkowy grelina pośredniczy w rozwoju włókien nerwowych w łukowatym jądrze podwzgórza podczas okresu noworodkowego. Noworodki myszy poddane zwiększonemu lub zmniejszonemu działaniu greliny podczas tego okresu rozwojowego miały zwiększone ryzyko otyłości w wieku dorosłym. Łącznie wyniki tego badania potwierdzają model, w którym organizacja neuronowa na kluczowych etapach rozwoju stanowi podstawę dla zdrowia metabolicznego w późniejszym okresie życia. Grelina: jak żołądek rozmawia z mózgiem Grelina jest jedynym znanym czynnikiem krążącym, który pobudza apetyt i sprzyja otyłości (1, 2). W przeciwieństwie do wielu innych peptydów żołądkowo-jelitowych (GI), które służą w regulacji mózgu i jelit, grelina jest produkowana głównie w żołądku (3), z minimalnymi ilościami, jeśli w ogóle, wytwarzanymi w mózgu. Grelina wymaga również unikalnej modyfikacji potranslacyjnej, oktanoilacji przez O-acylotransferazę greliny (GOAT), dla pełnej aktywności i zaangażowania z głównym celem receptora hormonu wzrostu hormonu wzrostu (GHSR) (3-5). Wewnątrz mózgu podwzgórze zawiera największą gęstość receptorów greliny (6, 7), a podawanie greliny aktywuje neurony w różnych jądrach, które biorą udział w regulacji apetytu, w tym łukowatość (ARH), ventromedial (VMH) i parostatniczną (PVH ) jądra podwzgórza (8). W modelach gryzoni farmakologiczne leczenie greliną zwiększa spożycie pokarmu, masę ciała i otyłość (1, 2, 9), a ludzie, którym podawano peptyd w warunkach eksperymentalnych często zgłaszają intensywny głód (10). Pomimo tych powtarzalnych, oktaksogennych efektów egzogennej greliny, utrata funkcji greliny w modelach myszy była zaskakująco mało imponująca. Tak więc, myszy niosące specyficzne delecje genu kodującego grelinę (11, 12), GHSR (13) lub GOAT (14) mają masę ciała, tkanki tłuszczowej i poziomy spożycia żywności, które są porównywalne z tymi u ich myszy z miotu WT. Brak poprawy u myszy z niedoborem sygnału ghreliny osłabił entuzjazm do opracowania strategii celowania greliny w interwencję otyłości. W tym wydaniu Steculorum i współpracownicy dostarczają nowego wglądu w potencjalną rolę ghreliny w bilansie energetycznym (15). Autorzy podają w szczególności, że sygnalizacja grelina wywiera wpływ organizacyjny na projekcje neuronalne od ARH podczas wczesnego rozwoju pourodzeniowego; dlatego, oprócz sygnalizacji neuronalnej, grelina wpływa na rozwój neuronów
[przypisy: ubezpieczenia obowiązkowe, co jeść po bieganiu wieczorem, borówka amerykańska choroby ]
[patrz też: pronasal opinie, manufaktura polka, borówka amerykańska choroby ]