Skip to content

Obserwacja mikroRNA w gwiazdozbiorze odwzorowuje nową gwiazdę miR-21 w przypadku przerostu serca ad

1 miesiąc ago

454 words

Podczas gdy nici przewodnika celują w indukowany miR kompleks wyciszający (miRISC) do mRNA z częściowo komplementarnymi sekwencjami i wyciszają je, nici pasażerskie ogólnie nie są uważane za mające znaczenie biologiczne (6). W odniesieniu do adaptacyjnej regulacji wzrostu zidentyfikowano miR-y i powiązano je z kilkoma chorobami sercowo-naczyniowymi, w tym z proliferacją neointimy po uszkodzeniu naczyń (7, 8), kardiomiopatii niedokrwiennej (9) i przeroście serca (10. 14). Znaczenie miR w biologii sercowo-naczyniowej wykazano również u zwierząt z warunkową delecją zasadniczego dicer1 enzymu przetwarzania miR. Delecja dermatologiczna mięśnia sercowego w okresie postnatalnym powoduje spontaniczny przerost serca, włóknienie śródmiąższowe i reaktywację ekspresji genów płodowych (15). Ponadto określone miR zidentyfikowano w LVH i HF. Na przykład, utrata miR-208a, która jest kodowana przez transkrypt ciężkiego łańcucha a-miozyny (Myh6), zapobiega patologicznemu przerostowi przebudowy i zwłóknieniu (11). Specyficzna względem kardiomiocytów nadekspresja rodziny miR-212/132 jest ukierunkowana na przeciwhipertroficzny i proautofagiczny czynnik transkrypcyjny FOXO3 i prowadzi do patologicznego przerostu serca, HF i śmierci u myszy, podczas gdy zwierzęta pozbawione miR-212/132 są chronione przed HF wywołanym przeciążeniem ciśnieniowym. (12). Członkowie miR-34 rodziny miRs są regulowane w górę w mysich modelach przeciążenia ciśnienia lewej komory, a miR-23a kontroluje przerostowy wzrost kardiomiocytów poprzez sygnalizację, która obejmuje kalcyneurynę i NFAT. Inne miR będą prawdopodobnie odkrywane jako regulatory przerostu, a niektóre informacje są już dostępne na temat krążących miR, które wpływają zarówno na przerost, jak i na zwłóknienie. Wśród krążących miR-ów są miR-29a i miR-30, które zostały zaproponowane jako możliwe markery do zastosowania w diagnostyce LVH (16). Co ciekawe, miR-30 jest obniżony w wyniku podawania angiotensyny II, co sprzyja wzrostowi przerostu mięśnia sercowego poprzez nadmierną autofagię. U pacjentów poziomy miR-30 w krwioobiegu są dodatnio związane z grubością ściany lewej komory. Intrygujące, że miR mogą być wydzielane z komórek jako ciała pęcherzykowe, które powstają z błony komórkowej lub mogą być po prostu wytłoczone przez komórki przez zrzucenie membrany (17). Po zapakowaniu miRs w konkretne ciałki wielopęcherzykowe, mogą one podlegać jednokierunkowemu transferowi w ramach strategii komunikacji komórka-komórka, ustanawiając międzykomórkową sieć handlu ludźmi, która wymienia informacje genetyczne i wywołuje różnorodne zmiany fenotypowe (18). Rola egzosomów w Exosomes LVH jest specyficznym podzbiorem wydzielonych pęcherzyków błony, które są stosunkowo jednorodne pod względem wielkości (30. 100 nm) i różnią się od ciał apoptotycznych i mikropęcherzyków pod względem ich gęstości i specyficznego składu białka i kwasu nukleinowego
[podobne: morfologia z rozmazem cena, rozciąganie przed bieganiem, nietolerancja pokarmowa objawy ]
[więcej w: neurotop retard 300, przychodnia obłuże leśne, co jeść po bieganiu wieczorem ]