Skip to content

Nowe mechanizmy indukowanej glukokortykoidami insulinooporności: nie wywołuj w tym przypadku żadnych kości cd

2 miesiące ago

433 words

Osteokalcyna jest również wyrażana na niskim poziomie w preadipocytach i wykazano, że jest wydzielana przez ludzką podskórną i omentalną tkankę tłuszczową w hodowli (11, 12). W 2007 r. Laboratorium Karsenty zgłosiło zaskakujący związek między homeostazą kości a glukozą, gdy zaobserwowali, że myszy z nokautem kości są oporne na glukozę i oporne na insulinę (13). Te myszy mają również większe płatki tłuszczowe i zwiększone triglicerydy. Proponowane mechanizmy tych nieprawidłowości to zmniejszenie trzustki. masy komórek, prowadząc do hipoinsulinemii i zmniejszonej adiponektyny, powodując insulinooporność. Inna grupa wykazała, że zakłócenie IR w osteoblastach było wystarczające do zmniejszenia osteokalcyny i wywołania podobnych zmian metabolicznych (14). Dalsze badania wykazały, że wlew osteokalcyny może zmniejszać nadmierne wydzielanie hormonów wywołane toksycznością podwzgórza i zmniejszać zależną od diety otyłość i insulinooporność, a jednocześnie zwiększać wydzielanie insuliny w odpowiedzi na prowokację glukozą (15). Rzeczywiście, codzienne zastrzyki osteokalcyny u myszy karmionych dietą wysokotłuszczową prowadzą do zmniejszenia przyrostu masy ciała, zmniejszenia oporności na insulinę, zmniejszenia stłuszczenia wątroby i zwiększenia wydatku energetycznego (16). Problem osteokalcyny i glukokortykoidów Obserwacja, że glukokortykoidy hamują transkrypcyjną aktywację osteokalcyny poprzez trans- presję, powoduje zmniejszenie osteokalcyny jako potencjalnego kandydata do utraty masy kostnej za pośrednictwem glukokortykoidów (17). Jednakże, nokaut genu osteokalcyny u myszy powoduje zwiększenie, a nie zmniejszenie tworzenia kości (18). Próbując odpowiedzieć na udział osteoblastów w utratę kości z udziałem glukokortykoidów, Brennan-Speranza i współpracownicy stosowali transgeniczną mysz, Col2.3-11 . HSD2, która selektywnie nadeksprymuje dehydrogenazę 11 (3-hydroksysteroidową typu 2 w osteoblastach i osteocytach (19). ). Powoduje to przyspieszony rozkład glukokortykoidów w osteoblastach i osteocytach, bez modulowania aktywności glukokortykoidów w pozostałej części zwierzęcia. Podczas gdy kości transgenicznych myszy były częściowo chronione przed niekorzystnym działaniem ogólnoustrojowych glukokortykoidów, bardziej zaskakującym fenotypem była ochrona przed otyłością, hiperlipidemią i opornością na insulinę wytwarzaną przez glukokortykoidy. Rzeczywiście, te transgeniczne myszy są chronione przed przyrostem masy ciała, zwiększonymi triglicerydami i nieprawidłowym metabolizmem glukozy związanym z 4-tygodniowym leczeniem kortykosteronem. Towarzyszy temu częściowe uratowanie poziomów osteokalcyny (10). W celu ustalenia, czy osteokalcyna jest mediatorem tych efektów osteoblastycznych, jak sugerowały poprzednie dane, autorzy ci wyrażali osteokalcynę w wątrobach tych myszy in vivo. To podsumowało wyniki poprzednich doświadczeń w transgenicznych myszach Col2.3-11. HSD2, znacząco łagodząc metaboliczne skutki uboczne leczenia glukokortykoidem
[przypisy: przychodnia sienkiewicza, zapotrzebowanie energetyczne kalkulator, nietolerancja pokarmowa objawy ]
[hasła pokrewne: nietolerancja pokarmowa objawy, leczenie łuszczycy warszawa, sofora japońska ]