Skip to content

Mitochondrialny niedobór ROS i powikłania cukrzycy: AMP [K] -optymalizowanie adaptacji do hiperglikemii cd

2 tygodnie ago

445 words

Albuminuria, która jest klinicznie istotnym wskaźnikiem nefropatii cukrzycowej i dysfunkcji podocytów nerkowych (21), rozwinęła się zarówno w modelach STZ, jak i Ins2Akita T1D i została odwrócona przez podawanie AICAR (15). Wreszcie, autorzy stwierdzili, że odpowiedzi albuminy nerkowej na AICAR zostały utracone u myszy bez AMPK, potwierdzając, że złagodzenie powikłań cukrzycowych przez AICAR odbywa się za pośrednictwem aktywacji AMPK. Warto zauważyć, że leczenie AICAR na całym świecie zmniejszyło tworzenie się ROS w nerkach, jednocześnie promując mitochondrialne wytwarzanie ponadtlenku (15). Dane te wskazują, że ROS pochodzące z mitochondriów nie są głównym źródłem stresu oksydacyjnego nerkowego w cukrzycy. Prowadzi to do nieco obrazoburczej koncepcji: mitochondrialne ROS nerek, które są stymulowane przez AICAR i amplifikowane przez przekazywaną kaskadę AMPK (Figura 1), są ochronne w warunkach hiperglikemicznych, a niepowodzenie mitochondrialnego wytwarzania ROS przyczynia się do powstania nerki cukrzycowej choroba (15). Figura 1A Cykl dożylny metabolizmu mitochondrialnego aktywowanego AMPK i wytwarzania ROS przez nerki zmniejsza albuminurię wywołaną cukrzycą. (A) Cukrzyca powoduje zmniejszenie wytwarzania ponadtlenku mitochondriów w nerkach, co jest związane ze zmniejszoną aktywnością AMPK i PDH. Zmniejszenie aktywności AMPK i PDH dodatkowo zmniejsza mitochondrialne wytwarzanie ROS bezpośrednio i poprzez obniżenie PGC1 (3, co sprzyja zmniejszonej gęstości mitochondrialnej, ostatecznie prowadząc do upośledzenia czynności podocytów nerkowych i albuminurii. Zmniejszenie AMPK powoduje również zwiększenie produkcji ROS zależnej od oksydazy NADPH. (B) Przywrócenie mitochondrialnego wytwarzania ROS przez nerki za pomocą aktywatora AMPK AICAR zmniejsza albuminurię i całkowity nerkowy stres oksydacyjny. ROS pochodzący z mitochondriów, który jest stymulowany przez AICAR i amplifikowany przez kaskadę AMPK do przodu, jest ochronny w warunkach hiperglikemii. Niepowodzenie mitochondrialnego wytwarzania ROS przyczynia się do cukrzycowej choroby nerek. Ponadto, aktywacja AMPK zmniejsza formowanie ROS zależne od oksydazy NADPH. Ponowne badanie roli ROS i innych metabolitów związanych z cukrzycą Dlaczego to badanie jest ważne. Zmusza nas do ponownego zbadania naszego zrozumienia nefropatii cukrzycowej i patobiologii, a także kilku innych powikłań związanych z cukrzycą i starzeniem. Potrzebne jest bardziej szczegółowe zrozumienie mechanizmów leżących u podstaw indukowanego przez cukrzycę uszkodzenia mtDNA, ponieważ ta wcześniejsza zmiana genomu prawdopodobnie przyczynia się do upośledzenia funkcji mitochondriów (Ryc. 1). Rola mitochondriów jako wyrafinowanych organelli sygnałowych musi być dokładnie rozważona przy opracowywaniu strategii leczenia cukrzycy (14, 22). Oprócz ROS kilka metabolitów nie będących ROS, które są regulowane przez hiperglikemię, aktywację PDH i mitochondrialny strumień węgla, takie jak bursztynian i (3-ketoglutaran, są ligandami dla sprzężonych z białkiem G receptorów znajdujących się w nerce (23, 24).
[przypisy: komórki macierzyste cena zabiegu, nietolerancja pokarmowa objawy, leczenie łuszczycy warszawa ]
[przypisy: przychodnia sienkiewicza, ostróżeczka polna, zapalenie nerwu międzyżebrowego ]