Skip to content

Mitochondrialne Ca2 + i ROS zajmują centralne miejsce, aby wytworzyć reakcje zapalne z udziałem TNF- czesc 4

2 miesiące ago

553 words

Upośledzona zdolność do zrzucania lub endocytozy receptorów TNF może prowadzić do chorób zapalnych. Na przykład, mutacja w genie kodującym TNFR1, który upośledza wydalanie receptora, powoduje zespół okresowego receptora TNF-receptora (TRAPS), autosomalnie dominującą chorobę auto-zapalną (18). Zgodnie z ustaleniami Rowlands i in. (5), ochronna rola wydalania TNFR1 przez TACE była również opisana w TNF-a. uczulenie hepatocytów na śmierć za pośrednictwem Fas (19). Znaczenie sepsy Sepsis pozostaje częstym problemem klinicznym w Stanach Zjednoczonych; możliwości terapeutyczne w celu rozwiązania powstałej niewydolności wielonarządowej są ograniczone, a śmiertelność u pacjentów z posocznicą pozostaje niedopuszczalnie wysoka. Sepsa występuje u pacjentów z przytłaczającymi infekcjami i prowadzi do niezdolności komórek do korzystania z dostarczonego do nich O2. U pacjentów z wstrząsem septycznym objętość minutowa serca jest prawidłowa lub nawet ponadnormalna, a dostarczanie O2 do tkanek po ostrej resuscytacji jest prawidłowe lub zwiększa się. Jednak odpowiedź na zakażenie u pacjentów z posocznicą może skutkować zaburzeniem funkcji mitochondriów, co może przyczyniać się do śmierci komórki i dysfunkcji wielonarządowej (Rycina 1B i pozycje 8, 20). Uważamy, że w ciężkiej sepsie występuje masywny dopływ Ca2 +, którego część jest pobierana przez mitochondria za pośrednictwem opisanych powyżej kanałów Ca2 +. Ten szybki dopływ Ca2 + prowadzi do obrzęku i dysfunkcji mitochondriów, co w połączeniu z prozapalną sygnalizacją TNF przyczynia się do śmierci komórki. Rowlands i in. dostarczyć dowodów, że kontrolowany wlew TNF prowadzi do utrzymującego się mitochondrialnego podwyższenia Ca2 + i mitochondrialnego wytwarzania ROS w śródbłonku płucnym (5). Na poziomach, które zaobserwowali, te szlaki sygnałowe aktywowane przez ROS prowadziły do zrzucania receptora TNF przez TACE, tym samym ograniczając odpowiedź zapalną (Figura 1A). Ograniczenie tego badania. i większości badań w tej dziedzinie. jest to, że badacze używają modelu umiarkowanej sepsy do wyjaśnienia mechanizmów leżących u podstaw odpowiedzi na TNF-a. Kuszące jest spekulować, że wyższe poziomy sTNF-. w cięższej sepsie doprowadziłoby do napływu Ca2 + i że te same ścieżki spowodowałyby dysfunkcję mitochondrialną i być może śmierć. Anti-TNF-a Terapia była nieskuteczna w leczeniu sepsy i chorób krytycznych, ale była stosowana z powodzeniem w reumatoidalnym zapaleniu stawów, chorobie Leśniowskiego-Crohna, zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa i innych przewlekłych chorobach zapalnych. Terapia ta wiązała się z potencjalnie poważnymi działaniami niepożądanymi, w tym z gruźlicą i poważnymi infekcjami bakteryjnymi i oportunistycznymi. Ścieżki Rowlands i in. zidentyfikowali (5) i ostatnie odkrycie białka MICU1 (10) są zachęcającymi i podkreślają mechanizmy, które mogą być celowane w celu złagodzenia stanu zapalnego i dysfunkcji narządów obserwowanych u pacjentów z posocznicą (Figura 1C). Podziękowania Autorzy są wspierani przez granty NIH R37-HL48129, HL-85534 i PO1-HL71643. Przypisy Konflikt interesów: JI Sznajder jest redaktorem American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine i otrzymuje stypendium od American Thoracic Society za tę funkcję. Informacje referencyjne: J Clin Invest. 2011; 121 (5): 1683. 1685. doi: 10.1172 / JCI57748 Zobacz powiązany artykuł: Aktywacja wydzielania ektodomeny TNFR1 przez mitochondrialny Ca2 + określa ciężkość zapalenia w mikronaczyniach płucnych myszy.
[więcej w: pieczona pierś z kurczaka kalorie, rozciąganie przed bieganiem, nietolerancja pokarmowa objawy ]
[podobne: ostróżeczka polna, zapalenie nerwu międzyżebrowego, sildenafil symphar ]