Skip to content

Kwasy epokseicosatrienowy: miecz obosieczny w chorobach układu krążenia i raku cd

2 miesiące ago

479 words

Co ciekawe, CYP2C9 jest specyficznie wyrażany w układach naczyniowych nowotworów ludzkich nerki (10). Ponadto niedotlenienie indukuje ekspresję CYP2C8 i CYP2C9 (11). Wyniki te wskazują, że epoksygenazy CYP mogą uczestniczyć w angiogenezie związanej z nowotworem. Badania in vitro wykazały, że zarówno nadekspresja CYP2J2 w komórkach nowotworowych, jak i leczenie komórek rakowych za pomocą EET stymulują proliferację, przetrwanie, migrację i inwazję komórek (8, 12). Ponadto, w modelach heteroprzeszczepu mysiego nadekspresja CYP2J2 w komórkach raka sutka promuje przerzuty do płuc (12), podczas gdy leczenie selektywnym inhibitorem CYP2J2 tłumi wzrost guza sutka i przerzuty do płuc (13). Ponadto przerwanie genu Cyp2c44 odbiorcy ksenoprzeszczepu hamuje wzrost guza i angiogenezę związaną z nowotworem (10). Jeszcze inne badania wykazały, że zapobiegawcze leczenie myszy peptydem CYP2J hamowało wzrost nowotworu przez aktywację odporności przeciwnowotworowej gospodarza na początkowym etapie wszczepionego mysiego raka pęcherza, podczas gdy ciągłe leczenie myszy tym peptydem przyspieszyło wzrost nowotworu przez tłumienie odporności przeciwnowotworowej gospodarza na zaawansowanym nowotworze. etap (14). Odkrycia te wskazują, że epoksygenazy CYP i EET mogą odgrywać ważną rolę w mikrośrodowisku nowotworu. Chociaż EET są dobrze znane z stymulacji angiogenezy poprzez promowanie proliferacji komórek śródbłonka, przeżycia, migracji i tworzenia rurek, zaskakująco niewiele badań bezpośrednio odnosi się do tego, w jaki sposób modyfikacja sygnalizacji EET w komórkach śródbłonka wpływa na rozwój nowotworu i przerzuty. W tym wydaniu JCI Panigrahy i współpracownicy przedstawiają pierwsze bezpośrednie dowody wskazujące, że podwyższenie poziomu EET w komórkach śródbłonka prowadzi do promowania angiogenezy i przerzutów związanych z nowotworami (7). Naukowcy odkryli, że leczenie komórek śródbłonka za pomocą 14, 15-EET sprzyja wzrostowi guza pierwotnego i przerzutom. Podobnie, podwyższenie poziomów EET przez nadekspresję CYP2C8 lub CYP2J2 w komórkach śródbłonka i przez niespecyficzną delecję sEH typu komórek również stymulowało wzrost guza i przerzuty. Przeciwnie, zmniejszenie poziomów EET przez nadekspresję sEH w komórkach śródbłonka hamowało wzrost guza i przerzuty. Co ważne, badacze ci zastosowali mysi model raka gruczołu krokowego, w którym guz rozwija się spontanicznie, aby potwierdzić wyniki z badań ksenoprzeszczepu (podskórnego i ortotopowego). Podobnie, odkryli, że leczenie myszy inhibitorami sEH przyspieszyło wzrost guza i przerzuty. Te dane generowane przez Panigrahy i współpracowników znacznie poszerzają naszą wiedzę na temat tego, jak sygnalizacja EET w mikrośrodowisku guza przyczynia się do wzrostu guza i przerzutów. Dane z próbek ludzkich i omówione tu badania in vitro i in vivo potwierdzają hipotezę, że EET mogą promować postęp raka przez bezpośrednie indukowanie proliferacji, przeżycia, migracji i inwazji komórek rakowych i / lub przez zmianę mikrośrodowiska guza przez wpływ na angiogenezę i immunosupresję. w autokrynny i / lub parakrynny sposób
[patrz też: komórki macierzyste cena zabiegu, neurotop retard 300, szpital dermatologiczny warszawa ]
[przypisy: mąka migdałowa jak zrobić, neurotop retard 300, przychodnia obłuże leśne ]