Skip to content

Kwasy epokseicosatrienowy: miecz obosieczny w chorobach układu krążenia i raku ad

2 miesiące ago

457 words

Jest uwalniany z błon komórkowych przez cPLA2. Wolne AA może być metabolizowane poprzez trzy główne szlaki: szlak PTGS / COX, szlak LOX i szlak CYP. W szlaku CYP AA przekształca się w EET i HETE odpowiednio przez epoksygenazy CYP i CYP-hydroksylazy. EET są następnie metabolizowane do mniej aktywnych DHET przez sEH. MSPPOH jest selektywnym inhibitorem epoksygenazy CYP, a HET0016 jest selektywnym inhibitorem CYP-hydroksylaz. AR9281 jest selektywnym inhibitorem sEH i jest obecnie oceniany w badaniach klinicznych fazy II jako leczenie pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2. Sygnalizacja EET w chorobach sercowo-naczyniowych i nerkowychEET są wytwarzane głównie przez komórki śródbłonka, chociaż są również wytwarzane przez inne typy komórek, takie jak astrocyty i kardiomiocyty. Ponieważ EET wywołują rozszerzenie naczyń krwionośnych i wywierają działanie przeciwzapalne w naczyniach krwionośnych w sposób autokrynny (2), mogą obniżać ciśnienie krwi, chronić mięsień sercowy i mózg przed niedokrwieniem, łagodzić wywołane nadciśnieniem tętnicze uszkodzenia nerek i zmniejszać zapalenie płuc wywołane dymem papierosowym (3 ). Coraz więcej dowodów wskazuje, że EET rządzą tymi różnorodnymi funkcjami biologicznymi, indukując proliferację komórek śródbłonka, przeżycie i tworzenie rurek oraz stymulując proliferację komórek nabłonka nerkowego i przeżycie poprzez wiele szlaków sygnałowych (4). Dlatego też poczyniono ogromne wysiłki w celu opracowania leków ukierunkowanych na te szlaki. Na przykład wykazano, że 11,12-EET poprawia funkcję śródbłonka naczyń wieńcowych, gdy jest dodawany do roztworów do konserwacji przeszczepów (5). Co więcej, inhibitor SEH (AR9281) jest obecnie oceniany w badaniach klinicznych fazy II jako leczenie pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 na podstawie dowodów, że inhibitory SEH mają korzystne działanie w modelach zwierzęcych nadciśnienia i chorób sercowo-naczyniowych (3; 6). Jednak pojawiające się dowody wskazują, że EET mogą promować postęp raka poprzez bezpośrednie promowanie proliferacji, przeżycia, migracji i inwazji komórek rakowych. W tym wydaniu JCI Panigrahy i in. Przełom w zrozumieniu, w jaki sposób sygnalizacja EET w mikrośrodowisku guza przyczynia się do wzrostu guza i przerzutów (7). Wyniki te budzą obawy dotyczące stosowania analogów i agonistów EET oraz inhibitorów sEH w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych. Sygnalizacja EET i rak Chociaż niewiele wiadomo na temat roli sygnalizacji EET w postępie raka, nowe dowody wskazują, że epoksygena CYP i generowane przez nie metabolity są zaangażowane w biologię guza. Ekspresja CYP2J2 jest podwyższona w ludzkich złośliwych guzach litych w przełyku, wątrobie, piersi, płucach i narządach jelita grubego, a wysokie poziomy EET wykryto w moczu i próbkach krwi pobranych od pacjentów z tymi nowotworami (8, 9)
[patrz też: przychodnia ludwikowska oleśnica, kawa rozpuszczalna skład, badania endokrynologiczne ]
[więcej w: leczenie łuszczycy warszawa, sofora japońska, novoxidyl szampon ]