Skip to content

Dziedzictwo chromosomu Philadelphia

1 miesiąc ago

447 words

Odkrycie chromosomu Philadelphia jako znaku rozpoznawczego przewlekłej białaczki szpikowej w 1960 roku przez Petera Nowella dostarczyło dowodów na genetyczny związek z rakiem. Podobnie jak w przypadku większości nowatorskich obserwacji naukowych, opis chromosomu Philadelphia stanowił o wiele więcej pytań niż odpowiedzi. Ta seria recenzji zawiera komentarze osób, które przeprowadziły krytyczne eksperymenty dotyczące najważniejszych z tych pytań, odzwierciedlając prawie 50 lat pracy zainspirowanych wstępnym odkryciem Nowella. Dziedzictwo chromosomu Philadelphia stanowi obecnie paradygmat tego, jak podstawowe odkrycia naukowe mogą prowadzić do skutecznego nowego podejścia do leczenia chorób u ludzi. W 1960 r. Peter C. Nowell (ryc. 1), a następnie członek wydziału młodzieżowego w University of Pennsylvania School of Medicine, wraz z absolwentem, Davidem Hungerfordem, opisali niezwykły mały chromosom obecny w leukocytach od pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową ( CML) (1). Ta nieprawidłowość, określona jako chromosom Philadelphia po mieście, w którym została odkryta (2), nie została znaleziona w prawidłowych leukocytach, ale była obecna w komórkach nowotworowych pacjentów z CML. Chociaż wiele poprzednich badań wykazało nieprawidłowości chromosomalne w ludzkim raku, chromosom Philadelphia był pierwszą dokumentacją prawdziwej genetycznej sygnatury złośliwości, i to odkrycie doprowadziło Nowella do postawienia hipotezy, że ta genetyczna zmiana mogłaby w jakiś sposób zapewnić przewagę rozwojową nad anomalią. komórki. Ryc. 1Peter Nowell, odkrywca chromosomu Philadelphia, na sympozjum z września 2006 r. Na jego cześć, wraz z Brianem Drukerem, Owenem Wittem (w pierwszym rzędzie), Carlo Croce, Markiem Greene i Tony Hunterem (dolny rząd). Opis chromosomu Philadelphy Nowella zapoczątkował nową erę badań nad rakiem. Podobnie jak w przypadku prawie wszystkich eksperymentów przesuwania paradygmatu, wstępny raport dotyczący chromosomu Philadelphia i jego widocznego związku z rakiem wywołał o wiele więcej pytań niż odpowiedział. Jednym z najważniejszych z tych pytań było to, czy chromosom Philadelphia reprezentował genetyczną zmianę, która była przyczyną lub konsekwencją CML. Jeśli przyczynowe, co było przyczyną nieprawidłowości chromosomalnych, które doprowadziły do choroby, i czy nienormalny produkt genowy był winowajcą, czy wiedza o tym produkcie genu może prowadzić do nowych interwencji terapeutycznych. Ważne jest również, aby dowiedzieć się, czy genetyczna niestabilność związana z CML można było uogólnić na inne nowotwory złośliwe, czy też stanowiła wyjątkową sytuację dla istotnego, ale wciąż stosunkowo rzadkiego raka u ludzi. W ciągu ostatnich 47 lat nastąpił wybuch wiedzy, gdy poszukiwano odpowiedzi na te i inne powiązane pytania
[hasła pokrewne: mąka migdałowa jak zrobić, borówka amerykańska choroby, przychodnia sienkiewicza ]
[patrz też: zapalenie nerwu międzyżebrowego, sildenafil symphar, ziemniaki pieczone kalorie ]