Skip to content

DREADDing neurony proglukagonalne: świeże spojrzenie na metaboliczną regulację mózgu czesc 4

2 miesiące ago

572 words

Z drugiej strony, aby w pełni zinterpretować te odkrycia, potrzebne są dalsze szczegóły i walidacja modelu Gcg-DREADD, w tym czy aktywacja przez CNO zapewnia pełen zakres fizjologicznej aktywacji nerwowej i jakie czynniki są uwalniane z nerwów GCG +. W rzeczywistości, na podstawie przedstawionych danych, można jedynie założyć, że wpływ CNO na zmniejszenie spożycia żywności obejmuje produkty powiązane GLP-1 lub Gcg. Łączenie modelu Gcg-DREADD z podawaniem OUN GLP-1R lub antagonistami receptora GCG może zapewnić tutaj jasność. Co więcej, nadal możliwe jest, że spożycie pokarmu jest najbardziej wrażliwą reakcją na aktywację neuronalną GCG +, przy czym reakcje na stres i choroby występują tylko wtedy, gdy system strzela z maksymalną szybkością. Niemniej jednak model Gcg-DREADD stanowi solidną podstawę, z której można adresować podatny układ nerwowy, który prawdopodobnie odgrywa znaczącą rolę w metabolizmie układowym. Przyszłe rozważania Niektóre z ustaleń Gaykemy et al. (8) popierają ich twierdzenie, że celowanie w neurony GCG + może mieć wyraźny potencjał w zakresie rozwoju terapeutycznego. Na przykład byłoby bardzo korzystne, gdyby aktywacja tych nerwów mogła spowodować uczucie sytości bez złego samopoczucia lub choroby trzewnej, ponieważ nudności są obecnie ograniczającym efektem ubocznym agonistów GLP-1R w praktyce klinicznej. Interesujące jest również rozważenie, czy celowanie neuronów GCG + może naprawdę złagodzić aktywację odpowiedzi stresowych obserwowanych u agonistów GLP-1R. To może zapewnić większą lub bardziej trwałą utratę wagi, ponieważ podawanie OUN GLP-1 zwierzętom (9) i obwodowe podawanie GLP-1 ludziom (10) zwiększa krążącej glukokortykoidów, jak również uczucie sytości, odpowiedzi z przeciwstawnymi wpływami na masę ciała. Chociaż te przykłady są obecnie spekulatywne, stanowią one impuls do lepszego zrozumienia neuronów GCG + i ich aktywacji fizjologicznej i farmakologicznej. Jednym z najciekawszych wyników w tych badaniach jest wzmocniony efekt aktywacji neuronów GCG + na anoreksję i utrata masy ciała u otyłych myszy. Te wyniki są zgodne z poprzednimi pracami pokazującymi nasilenie wpływu GLP-1 na karmienie przez leptynę (11), peptydu zwiększonego w otyłości. Interakcja ta sugeruje rolę GLP-1 w łagodzeniu skutków stresu metabolicznego w OUN, potencjalnie jako mechanizm przywracający homeostazę. Podobna hipoteza została zaproponowana dla zrozumienia roli GLP-1 wytwarzanego w innych tkankach. . Produkcja komórek GLP-1 jest minimalna u zdrowych gryzoni i ludzkich wysepek, ale dramatycznie wzrasta w obliczu czynników stresogennych, takich jak prozapalne cytokiny (12) lub streptozotocyna (13). W związku z tym produkowano GLP-1. komórki znajdują się w odpowiedzi na stres metaboliczny poprzez stymulację. funkcja komórki i promowanie homeostazy glukozy W jelitach zarówno IL-6, jak i endotoksyna bakteryjna stymulują GLP-1 z komórek L, a GLP-1R w jelicie znajdują się na limfocytach śródnabłonkowych (14), co sugeruje układ śluzówkowy GLP-1, który reaguje na stres środowiskowy. To szerokie otoczenie działań GLP-1 może zapewnić pewną przewidywalną użyteczność w zrozumieniu peptydów kodowanych Gcg w trzech regionach, w których są wytwarzane. Przedstawiony tu wkład Gaykemy i jego współpracowników dostarcza namacalnych środków, by iść naprzód w badaniu najmniej poznanych regionów, czyli mózgu. Przypisy Konflikt interesów: DA D. Alessio ma grant naukowy od Merck. Informacje referencyjne: J Clin Invest. 2017; 127 (3): 793 – 795. https://doi.org/10.1172/JCI92845. Zobacz powiązany artykuł na temat Aktywacja mysich neuronów wytwarzających pre-proglukagon A zmniejsza spożycie pokarmu i masę ciała.
[hasła pokrewne: badania endokrynologiczne, ziemniaki pieczone kalorie, europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego wniosek ]
[patrz też: leczenie łuszczycy warszawa, sofora japońska, novoxidyl szampon ]