Skip to content

Czy komórki MDL-1 + odgrywają szeroką rolę w ostrym zapaleniu

1 miesiąc ago

465 words

Dengue virus (DV) reaguje z mieloidalną lekiem wiążącym DAP12 (1 MDL-1) na niedojrzałych leukocytach wielojądrzastych. Wzajemne oddziaływanie DV z komórkami MDL-1 + wyzwala systemowy zespół odpowiedzi zapalnej (SIRS) i zespół dengi wstrząsu (DSS), z późniejszą niewydolnością wielonarządową. W tym wydaniu JCI, Cheung i in. stwierdzenie, że jałowe ostre uszkodzenie wątroby u myszy jest związane z akumulacją komórek MDL-1 + i że wyzwalanie tych komórek przez DV lub specyficzne dla MDL-1 p specyficzne przeciwciało agonistyczne prowadzi do SIRS, wstrząsu i śmierci. Te odkrycia mogą mieć szerokie mechaniczne i terapeutyczne implikacje dla rozwoju SIRS, sepsy i wstrząsu u ludzi wystawionych na szeroki wachlarz zakaźnych i niezakaźnych stanów. Miejscowa aktywacja wrodzonego układu odpornościowego ma kluczowe znaczenie w obronie gospodarza przed inwazyjnymi patogenami i w celu naprawy tkanek uszkodzonych w wyniku urazu, urazu niedokrwiennego / reperfuzyjnego lub urazu wywołanego chemikaliami (1). W niektórych przypadkach zlokalizowana odpowiedź na infekcję lub uszkodzenie sterylnej tkanki staje się progresywną, eskalującą do zespołu ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS), stanu, który może przejść do wstrząsu, niewydolności wielonarządowej i śmierci (2). Produkcja prozapalnych cytokin i ROS przez aktywowane komórki linii mieloidalnej, w szczególności leukocyty polimorfojądrowe (PMN) i makrofagi, jest kluczowym składnikiem SIRS. Jednak kaskada zdarzeń, która powoduje, że SIRS przechodzi do szoku, zdefiniowanego klinicznie jako układowe niedociśnienie, nie jest dobrze zdefiniowana. Mieloidalna produkcja komórek linii TNF-a i NO, które pośredniczą w zmianach naczyniowych prowadzących do przecieku naczyń włosowatych i patologicznego rozszerzania naczyń, uważa się, że odgrywa ważną rolę w progresji SIRS w szok. Jednakże zidentyfikowano również role produktów aktywacji białek dopełniacza i białek ostrej fazy. Dalsze określenie mechanizmów komórkowych i molekularnych zaangażowanych w progresję SIRS w szok może dostarczyć nowych podejść do interwencji terapeutycznej. Zespół wstrząsu Dengue Jednym z warunków, które można leczyć za pomocą terapii zaprojektowanej w celu zapobiegania progresji SIRS do wstrząsu i śmiertelności jest zespół szoku dengi (DSS), stan szacowany na zabicie 20 000 osób każdego roku (3). DSS jest stanem zagrażającym życiu, który pojawia się u niektórych osób zakażonych wirusem DV, przenoszonym przez komara endemicznym w tropikalnych i podzwrotnikowych rejonach świata. Istnieją cztery serotypy DV. Początkowa infekcja dowolnym z nich zwykle powoduje łagodną chorobę, chociaż w niektórych przypadkach rozwija się DSS. Wtórne zakażenie innym serotypem DV wiąże się z dramatycznie zwiększoną podatnością na DSS. DV może wchodzić w interakcję z mielinową lekiem wiążącym DAP12 a (MDL-1, znanym również jako CLEC5A), lektyną typu C wyrażaną przez komórki szpikową (4), prowadząc do wytwarzania prozapalnych cytokin, takich jak TNF-a. (5)
[patrz też: ubezpieczenia obowiązkowe, rozciąganie przed bieganiem, co jeść po bieganiu wieczorem ]
[przypisy: przychodnia sienkiewicza, ostróżeczka polna, zapalenie nerwu międzyżebrowego ]