Skip to content

A Tric do zaciskania połączeń komórek komórkowych w ślimaku dla słuchu cd

1 miesiąc ago

488 words

Mikroskopia elektronowa z repliką mikropęknięcia ujawniła, że tTJ nie tworzyły się normalnie wśród włosów i komórek podtrzymujących w narządzie Corti u myszy TricR497X / R497X; elementy uszczelniające TJ nie zostały zintegrowane z typowymi tTJ w centrum regionów TC. Podobny fenotyp zaobserwowano u TC w plamce ołowiowej (narządu przedsionkowego). Obserwacje te wyraźnie pokazują, że tricellulin jest niezbędny do tworzenia się tTJ w ślimaku na poziomie ultrastrukturalnym, prowadząc do upośledzenia funkcji bariery nabłonkowej w TC. Upośledzenie tworzenia się tTJ może zatem prowadzić do wycieku małych cząsteczek przez TC. Rzeczywiście, knockdown tricelluliny w hodowanych komórkach nabłonkowych powoduje zmniejszenie funkcji bariery nabłonkowej, co oceniono na podstawie pomiarów transepitalnej oporności elektrycznej, jak również strumienia parakomórkowego (15). Zwyrodnienie komórek włosów ślimakowych Prawdopodobnie najbardziej przekonywujący eksperyment przeprowadzony przez Nayak i in. była próbą wyjaśnienia, dlaczego komórki rzęsate myszy TricR497X / R497X umierają. Czy nastąpiła śmierć komórek rzęsatych z powodu zaburzonej funkcji komórek rzęsatych lub zmienionego mikrośrodowiska wokół tych komórek. Aby odpowiedzieć na to pytanie, wykorzystali model myszy dla ludzkiej postaci głuchoty sprzężonej z chromosomem X, Pou3f4delJ. Podczas gdy endolimina ucha wewnętrznego w tym modelu ma zmniejszony EP, myszy niosące ten allel nie mają narządu wad Corta. Autorzy zapytali, czy zmiany indukowane u endolimfy myszy TricR497X / R497X były w stanie uratować degenerację komórek włosów u myszy Pou3f4delJ. Co godne uwagi, podwójne mutanty nie uległy degeneracji komórek włosów, co sugeruje, że wyeliminowanie czynników pozakomórkowych z naczyń krwionośnych i endo- limfy, a nie wewnątrzkomórkowa sygnalizacja między komórkami rzęskowymi, doprowadziło do uratowania fenotypu (17). Najbardziej prawdopodobnym kandydatem do bycia czynnikiem zewnątrzkomórkowym jest podwyższone stężenie jonów K + w boczno-bocznym przedziale komórek rzęsatych (przestrzeń Nuela). Doniesiono, że wysokie stężenie K + powoduje degenerację komórek rzęsatnych u myszy z niedoborem KCC3 lub KCC4, które są odpowiedzialne za odzyskiwanie jonów K + z przestrzeni Nuela (18, 19). Z drugiej strony, autorzy spekulowali, że może wystąpić minimalny wyciek jonu K +, w oparciu o normalne EP myszy knockin, i zaproponowali możliwość wycieku innych cząsteczek, takich jak Na + i ATP. Jednak u myszy z mutacją Cldn9, które również wykazują niezmienioną EP, stężenie K + w perilimfie znacznie wzrosło (10). Dlatego nie można wykluczyć możliwości przecieku K + z endolimfy myszy TricR497X / R497X. Sądząc po tym, że myszy z niedoborem Cldn14, myszy z mutacją Cldn9 i myszy TricR497X / R497X dzielą fenotypy głuchoty z niezmienioną degeneracją komórek i włosów w tym samym przedziale czasowym, wspólny mechanizm może leżeć u podstaw głuchoty w tych modelach.
[przypisy: morfologia z rozmazem cena, co jeść po bieganiu wieczorem, szpital powiatowy w zawierciu ]
[patrz też: przychodnia sienkiewicza, ostróżeczka polna, zapalenie nerwu międzyżebrowego ]