Skip to content

Leki ziołowe w leczeniu cukrzycy

2 miesiące ago

306 words

Ostatnio leki ziołowe i ich bioaktywne związki zyskały popularność w leczeniu cukrzycy (DM), która stała się chorobą epidemiczną na całym świecie i jest szczególnie rozpowszechniona w Królestwie Arabii Saudyjskiej (KSA). Cukrzyca (DM), zaburzenie metabolizmu węglowodanów, jest zespołem klinicznym i endokrynologicznym charakteryzującym się hiperglikemią, hemoglobiną o wysokim glikemii oraz wysokim ryzykiem zachorowalności i śmiertelności (Alqahtani i…

Codonopsis lanceolata lekiem na astmę

2 miesiące ago

182 words

Patofizjologia astmy jest niezwykle skomplikowana. Istotną rolę odgrywają odpowiedzi immunologiczne, w tym interakcje między komórkami Th2 i wrodzonymi komórkami odpornościowymi, takimi jak eozynofile i makrofagi. Patogeneza astmy indukowanej OVA charakteryzuje się aktywowanym alergenem wydzielaniem cytokin komórkowych Th2, które indukują wytwarzanie IgE, napływ komórek zapalnych, takich jak eozynofile, do płuc, nadmierną produkcję śluzu i nadreaktywność dróg…

Leki ziołowe jako nowe źródło leczenia różnych chorób

2 miesiące ago

174 words

Astma alergiczna jest przewlekłą chorobą płuc wywołaną przez niewłaściwą odpowiedź immunologiczną na aeroalergeny u osób podatnych. Astma alergiczna charakteryzuje się kilkoma objawami klinicznymi, takimi jak nadreaktywność dróg oddechowych, nadmierne wydzielanie śluzu i naciekanie komórek zapalnych wywołane wdychaniem alergenów, takich jak pyłki, kurz domowy, oczyszczacze powietrza i zanieczyszczenia powietrza. Ostatnio leki ziołowe są uważane za główne…

Zrozumienie połączenia napadowego TXA

2 miesiące ago

449 words

Kwas transexamowy (TXA) to środek przeciwfibrynolityczny, który został skutecznie zastosowany w celu zapobiegania utracie krwi podczas poważnej operacji. Jednak wraz ze wzrostem jego użycia pojawiły się doniesienia o napadach padaczkowych po operacji kardiochirurgicznej. W tym wydaniu JCI Lecker i in. zbadaj to połączenie i zasugeruj, że hamowanie receptorów glicyny za pośrednictwem TXA może leżeć u…

Zapobieganie stanom przedrzucawkowym ad

2 miesiące ago

410 words

Z powodu trudności w przewidywaniu, które kobiety rozwiną tę chorobę, większość opieki prenatalnej w Stanach Zjednoczonych, szczególnie w trzecim trymestrze ciąży, jest skierowana na badanie stanu przedrzucawkowego (7). Istnieje ogromna potrzeba lepszej identyfikacji kobiet zagrożonych stanem przedrzucawkowym oraz opracowania skutecznych strategii zapobiegania zaburzeniom. Zapobieganie stanom przedrzucawkowym i rola witaminy D Ponieważ możliwości leczenia i badania…

Zapobieganie stanom przedrzucawkowym

2 miesiące ago

449 words

Stan przedrzucawkowy jest częstym powikłaniem ciąży związanym ze zwiększonym ryzykiem zachorowalności i umieralności matek i noworodków. Obecnie poród jest jedynym lekiem na stan przedrzucawkowy; w związku z tym bardzo potrzebne są skuteczne opcje zapobiegania i leczenia tego schorzenia. W bieżącym wydaniu JCI Mirzakhani et al. złożyć doniesienia na temat badania przedawkowania witaminy D przedporodowej (VDAART),…

Zrozumienie połączenia napadowego TXA czesc 4

2 miesiące ago

434 words

Ta ostatnia możliwość jest intrygująca, ponieważ strychnina jest również konkurencyjnym antagonistą receptora glicyny (22). Niestety nagrań EMG i EEG zdarzeń brakuje z powodu nieoczekiwanego czasu wystąpienia tych zdarzeń, a nie wiadomo, czy u pacjentów występują resztkowe defekty poznawcze. Historycznie pacjenci, u których występują napady padaczkowe po operacji kardiochirurgicznej, mają na ogół większą częstość występowania pooperacyjnych…

Zrozumienie połączenia napadowego TXA cd

2 miesiące ago

501 words

Stany takie jak gorączka, infekcja i uraz mózgu, które zwiększają aktywność neuronów, mogą zwiększać ryzyko napadów padaczkowych. Jednym z możliwych mechanizmów jest utrata kontroli w kluczowych GABAergicznych obwodach hamujących (16). Wyniki obecnego badania sugerują, że inaktywacja obwodów pośredniczonych przez glicynę, które są także sieciami hamującymi, może być alternatywnym mechanizmem indukcji napadów. Chociaż propofol i wziewne…

Zrozumienie połączenia napadowego TXA ad

2 miesiące ago

495 words

Dlatego terapia antyfibrynolityczna, ze względu na swoje udowodnione działanie hemostatyczne, stała się rutyną w tym ustawieniu. W przeszłości w kardiochirurgii stosowano trzy główne leki przeciwfibrynolityczne: analogi lizyny – kwas .-aminokapronowy (EACA) i TXA u pacjentów o niskim ryzyku krwawienia oraz inhibitor aprotinowy proteazy serynowej u pacjentów z wysokim ryzykiem okołooperacyjnego krwawienia (np. ponowna operacja). Jednak…

Rola Sirt1 w odmładzaniu nerek i odporności na stres cd

2 miesiące ago

449 words

Podczas gdy działanie hamujące p27 cyklu komórkowego może przyczynić się do zbawiennych skutków ograniczenia kalorycznego, p27 wywiera działanie przeciwapoptotyczne w nerce (6) i takie działania p27 mogą również być istotne. Tak więc, procesy związane z cyklem komórkowym i antyapoptotyczne, wraz z autofagią mitochondrialną, były wykorzystywane przez Sirt1-deacetylowany szlak FOXO3a w pośredniczeniu w korzystnym wpływie ograniczenia…